Lectio divina – een groep starten

Hieronder vind je handreikingen die je helpen om zelf een lectio divina-groep te starten.

  1. Ontdek of er bij jezelf een concreet verlangen is om samen met andere christenen regelmatig samen te komen om lectio divina te beoefenen.
  2. Bid om namen van mensen die je zou willen uitnodigen om mee te doen. Laat de groep niet groter dan vijf tot zeven deelnemers hebben.
  3. Nodig mensen persoonlijk uit. Leg in het gesprek kort uit wat lectio divina is: samen biddend bijbellezen vanuit het verlangen om Gods eigen stem te horen via het Woord van de Schriften. En verwijs naar uitleg over lectio divina op www.contemplatio.nl of www.levenindenkerk.nl/lectiodivina.
  4. Maak een planning voor een serie bijeenkomsten (bijvoorbeeld 3 tot 7 keer). Kies een locatie en een tijdstip. Laat de bijeenkomsten niet veel langer dan vijf kwartier duren.
  5. Maak voor de invulling van de bijeenkomsten gebruik van deze handreikingen: www.levenindekerk.nl/samenkomst-met-lectio-divina/