Hieronder vind je handreikingen die je helpen om zelf een lectio divina-groep te starten.

  1. Ontdek of er bij jezelf een concreet verlangen is om samen met andere christenen regelmatig samen te komen om lectio divina te beoefenen.
  2. Bid om namen van mensen die je zou willen uitnodigen om mee te doen. Laat de groep niet groter dan vijf tot zeven deelnemers hebben.
  3. Nodig mensen persoonlijk uit. Leg in het gesprek kort uit wat lectio divina is: samen biddend bijbellezen vanuit het verlangen om Gods eigen stem te horen via het Woord van de Schriften. En verwijs naar uitleg over lectio divina op www.contemplatio.nl of www.levenindekerk.nl/lectiodivina.
  4. Maak een planning voor een serie bijeenkomsten (bijvoorbeeld 3 tot 7 keer). Kies een locatie en een tijdstip. Laat de bijeenkomsten niet veel langer dan vijf kwartier duren.
  5. Maak voor de invulling van de bijeenkomsten gebruik van onderstaande handreiking.

Handreiking

Deze handreiking geeft aanwijzingen voor een samenkomst van een kleine groep mensen (tussen de 4 en 7 deelnemers) in bijvoorbeeld een huiskamer. De bedoeling van de samenkomst is: samen oefenen met lectio divina. In het gegeven tijdschema kunnen de tijden uiteraard worden aangepast.

20.00 uur welkom

De gastheer of gastvrouw of leider heet iedereen welkom.

20.05 uur tot rust komen

We nemen tijd om tot rust te komen door naar muziek of een lied te luisteren (via computer, laptop of cd). Bijvoorbeeld:

20.15 uur kort contactrondje

Een kort rondje: Hoe zit je er momenteel bij? Hier kan iets gedeeld worden over wat de deelnemers bezig houdt. Bedoeling is niet om uitgebreid in gesprek te raken. Per deelnemer niet meer dan een minuut.

20.25 uur toelichting

De leider geeft een korte toelichting op het karakter van de vier stappen/fases van de lectio divina bijvoorbeeld aan de hand van deze uitleg in deze tekst: Met een hart vol vrede. De leider licht kort de tekstkeuze toe (er kan gebruikt worden van een van de hier genoemde teksten).

20.35 uur de eigenlijke lectio divina

Mogelijkheid 1: een ‘geleide’ lectio divina aan de hand van deze begeleidende tekst die wordt gelezen door de leider van de samenkomst.

Mogelijkheid 2: een lectio divina met een ononderbroken stilte van 20 minuten; de gekozen tekst wordt enkele keren hardop voorgelezen en eventueel ook opgeschreven. Dan wordt dit audiobestand gestart met 1 minuut Taizé-muziek, 20 minuten stilte en 1 minuut Taizé-muziek als afsluiting.

21.00 uur delen

Aan de hand van de volgende mogelijke vragen wordt teruggeblikt op de tijd van lectio divina (het is niet de bedoeling om hier een discussie van te maken): Wat gebeurde er bij je? Wat raakte je? Wat wil je meenemen? Wat wil je aan de anderen meegeven? Heb je een voornemen dat je uit wilt voeren?

21.15 uur afsluiten

De afsluiting kan plaats vinden door een dankgebed door de leider of een van de deelnemers, een kringgebed, of het in stilte luisteren naar een lied (zie hier boven bij ‘tot rust komen’).