Aan de Theologische Universiteit wordt een eenjarige mastervariant spiritualiteit ontwikkeld. Bij deze Master is ook Contemplatio Nederland betrokken, naast New Wine. Deze drie partijen zijn ervan overtuigd dat aandacht voor christelijke spiritualiteit vandaag van levensbelang is voor kerk en samenleving en geven dit vorm in een nieuwe masteropleiding.  

In de samenleving groeit de belangstelling voor spiritualiteit. Velen zijn uitgekeken op het vluchtige waarnemen en ervaren en verlangen naar geestelijke verdieping, intensere beleving en een verbinding met het hogere. Daardoor verschijnen oude en nieuwe vormen van religiositeit, die soms haaks staan op het christelijk geloof, maar ook de kans bieden om de spirituele diepte van verbondenheid met de levende God te laten uitkomen.  

Geloofservaring 

Ook in de kerken is er groeiende aandacht voor de gevoels- en ervaringskant van geloven. Daarbij kijken christenen in toenemende mate over de grens van eigen kerk en traditie en zoeken zij inspiratie bij inzichten, vormen en praktijken uit andere christelijke tradities. Bovendien groeit het besef dat christen-zijn en kerk-zijn niet maakbaar zijn. Dat discussies vastlopen, stellingen over en weer betrokken zijn, goede plannen stranden, verdeeldheid groeit en levenstoewijding en gehoorzaamheid zwak blijven ligt mede aan het ontbreken van de spirituele dimensie. Tegelijk is er links en rechts een welgemeend verlangen naar verdieping en geestelijke vernieuwing. 

Monastiek en charismatisch 

Vanuit gereformeerd en evangelicaal perspectief krijgen daarbij met name twee tradities vandaag veel belangstelling. Mensen trekken massaal naar kloosters om zich te laten inspireren door monastieke spirituele waarden en praktijken. Veel anderen vinden nieuw geloofselan door de aandacht voor de Geest en het Koninkrijk van God in de charismatische traditie. 

Door de samenwerking met zowel de monastieke beweging Contemplatio als de charismatische vernieuwingsbeweging New Wine wil de Theologische Universiteit Kampen graag deze twee accenten in gesprek brengen met de brede gereformeerde traditie (Reformatie, Nadere Reformatie en Neocalvinisme). Ook andere waardevolle stromingen binnen de christelijke spiritualiteit krijgen daarbij aandacht. Daarmee hoopt de TU Kampen bij te dragen aan de ontwikkeling van een bijbels-oecumenische spiritualiteit voor de 21e eeuw.  

Verdieping

Wie al werkzaam zijn als voorganger of geestelijk leider/ verzorger kunnen via deze master verdieping opdoen bij de invulling van hun taak. Tegelijk kan zij iedereen helpen om academisch én praktisch gevormd op een spiritueel gezonde manier bij te dragen aan de uitdagingen in kerk en samenleving.

De beoogde startdatum van de master is september 2020. De Theologische Universiteit Kampen (Ad de Bruijne en Hans Burger), Contemplatio (Jos Douma) en New Wine (Ronald Westerbeek) gaan de master in samenwerking met gastdocenten vorm en inhoud geven. 

Meer informatie: Master Christelijke Spiritualiteit start september 2020