Onderstaande tekst komt uit het boek ‘Kijken en luisteren naar Jezus’.

In het vervolg van dit boek vind je 40 lectio divina-oefeningen, geschreven door tien auteurs. Er is steeds gekozen voor teksten uit de vier evangeliën die de aandacht richten op Jezus die spreekt. Je zult merken dat elke auteur een eigen manier van schrijven heeft. Wel is de opbouw van de oefeningen steeds hetzelfde.

Na een meer persoonlijke introductie worden de vier stappen van de lectio divina gevolgd. Onder ‘lectio’ deelt de auteur iets van de eigen leeservaring van de gekozen tekst: wat valt op, wat raakt? In het onderdeel ‘meditatio’ geeft de auteur woorden aan wat er bij hem of haar al luisterend en verder lezend gebeurt: welke gevoelens gaan stromen, welke associaties zijn er, welke verbindingen ontstaan er met het eigen leven? Dan volgt de ‘oratio’: woorden van gebed die door jou als lezer kunnen worden mee gebeden en die tegelijk ook uitnodigen om zelf te bidden, met eigen woorden. Tenslotte is er de ‘contemplatio’. Hier vind je enkele woorden of een korte zin om je te helpen in de stilte te raken van de aanwezigheid van God. Deze fase heeft als doel om aandachtig aanwezig te zijn in Gods aandachtige aanwezigheid. De opgeschreven woorden kunnen daarbij hulp bieden, maar ze kunnen ook helemaal worden losgelaten.

De oefeningen zijn steeds een uitnodiging om als lezer je eigen proces door te maken, om de weg van de lectio divina te gaan rond het gekozen Bijbelwoord. Dat kun je in je eentje doen, bijvoorbeeld door een half uur te nemen en de stappen één voor één een plek te geven in je stille tijd, begeleid door de auteur van de oefening, maar tegelijk ook open voor je eigen lees- en luisterproces.

Je kunt met behulp van dit boek ook samen met anderen de lectio divina beoefenen. De uitgeschreven oefeningen zouden rustig kunnen worden voorgelezen, terwijl er na elk onderdeel even stilte is om het voorgelezene te verwerken en dieper te laten doordringen. Het is mooi om na afloop met elkaar te delen wat je getroffen heeft, wat je gedacht en gevoeld hebt, op welke manier je verlangen naar de Heer is gevoed. Dat wordt wel ‘collatio’ genoemd: een geloofsgesprek waarin gedeeld wordt hoe de woorden en de aanwezigheid van God betekenisvol voor je zijn geworden.