Ben je predikant of missionair pionier en merk je dat mensen interesse hebben in spiritualiteit, maar hiervoor eerder naar een meditatiecursus gaan dan naar een kerk? Merk je dat het je ontbreekt aan de taal en de rituelen om hen van hart tot hart te ontmoeten? Of ben je werkzaam als geestelijk verzorger en zou je graag beter zicht hebben op christelijke spiritualiteit om in gesprek te gaan over zingeving en geloof? Dan is de eenjarige masteropleiding Christelijke spiritualiteit, in samenwerking met Contemplatio en New Wine, iets voor jou!

Bronnen van spiritualiteit

Een jaar lang (of twee jaar in deeltijd) dompel je je onder in bronnen van spiritualiteit vanuit tweeduizend jaar christelijk geloof. Je verdiept je in spirituele hermeneutiek en leert op academisch niveau reflecteren op spirituele teksten en rituelen. Je reflecteert ook op je eigen spiritualiteit, o.m. door auto-etnografie, het beoefenen van spirituele praktijken en het ontvangen van geestelijke begeleiding. En je ontdekt hoe je vanuit de christelijke bronnen zinvol in gesprek kan zijn met de post-seculiere cultuur en het spirituele verlangen in kerk en samenleving.

Christelijke spiritualiteit

In deze master gaat het nadrukkelijk om Christelijke spiritualiteit, waarin geloofservaring en de beoefening van de omgang met God het hart vormen. Ook christenen en kerken zoeken vandaag diepere en bredere doorleving, innerlijke verankering, en grotere ontvankelijkheid. Daarbij laten zij zich niet meer uitsluitend voeden door de eigen traditie maar ontlenen zij vrijmoedig inzichten en praktijken aan andere christelijke en zelfs niet-christelijke tradities.

Drie spirituele stromingen

In deze master verdiepen we ons in het bijzonder in drie spirituele stromingen: contemplatieve spiritualiteit (met nadruk op stilte en inkeer), charismatische spiritualiteit (met nadruk op Koninkrijk en het ‘meewerken met God’) en gereformeerd-protestantse spiritualiteit (met nadruk op Woord en kruis). De master maakt de onderlinge dialoog tussen christelijke spirituele tradities vruchtbaar voor de interactie met deze bredere hedendaagse spiritualiteit. In alle modules worden daarom drie doelstellingen steeds in het oog gehouden: a. verdieping van persoonlijk inzicht en persoonlijke vorming, b. bewust omgaan met de oecumenische spirituele dialoog, c. adequaat inspelen op de huidige maatschappelijke context.

Module contemplatieve spiritualiteit

In de module over contemplatieve spiritualiteit gaan we onder meer in op de geschiedenis van de monastieke spiritualiteit en monastieke praktijken. Er is aandacht voor lectio divina en centrerend gebed. We lezen teksten uit de klassieke contemplatieve traditie maar ook eigentijdse teksten en auteurs komen aan bod.

Module charismatische spiritualiteit 

In de module Charismatische spiritualiteit gaan we onder meer in op de spiritualiteit van het Koninkrijk van God, op ontvankelijk gebed en het herkennen van Gods stem, en op de spiritualiteit van charismatisch pastoraat (gebedsministry, bediening van genezing en gebedspastoraat). Ook gaan we in gesprek met niet-christelijke spiritualiteit en healing.

Module protestantse spiritualiteit

De protestantse spiritualiteit kan worden getypeerd met de drieslag ‘Woord –kruis –schepping’. Door vanaf het begin bezig te zijn met spirituele lezing van representatieve spirituele teksten uit de brede protestantse traditie komt het tot een eerste kennismaking met protestantse spiritualiteit. Deze tekstlezing gaat gedurende de gehele module door en brengt ook de kenmerkend protestantse spirituele hermeneutiek in beeld, waarin ‘studie’ en ‘meditatie’ kernwoorden zijn.

Docenten

Docenten van deze master zijn o.a. Ad de Bruijne, Hans Burger, Ingeborg te Loo, Jos Douma, Ronald Westerbeek, Mark Hage, Arjan Plaisier, Philip Troost en Agnes Huizenga.

Aanmelden

Deze academische master omvat één jaar en kan daarom niet opleiden tot een specifiek beroep. Wel biedt zij verdieping aan hen die al in een beroep werkzaam zijn en een afstudeermogelijkheid in de theologie op masterniveau voor bachelorstudenten.

Toelatingsvoorwaarden Master Algemeen

Inschrijving voor de Master Theologie Algemeen is eenmaal per jaar (per 1 september) mogelijk op de volgende gronden:

  • een Bachelordiploma Theologie, behaald aan de TU te Kampen of;
  • een WO-Bachelordiploma Theologie en/of Religiewetenschappen of;
  • een WO-Bachelor in een wetenschapsgebied dat voldoende verwantschap heeft met Theologie, aangevuld met een pre-master of;
  • een HBO-Bachelordiploma in de sector theologie (godsdienst pastoraal werk, kerkelijk werk of godsdienstleraar), aangevuld met een pre-master.

Een verzoek tot toelating of een verzoek tot het vaststellen van een pre-masterprogramma wordt beoordeeld door de toelatingscommissie.

Inschrijven voor de master verloopt via studielink.

Het onderwijs in de premaster en de Master Theologie Algemeen wordt gegeven op woensdag en/of donderdag.

Contact

Wil je persoonlijk contact over deze Master? Mail dan gerust: