Lectio divina in Nederland

In de veertigdagentijd 2019 willen we op veertig plekken lectio divina-samenkomsten aanbieden. Plaatsen dus waar mensen elkaar kunnen ontmoeten die de praktijk van de lectio divina (het biddend lezen van de Bijbel) willen leren kennen en beoefenen.

De locaties zijn goed over Nederland verspreid. Het gaat om kerken, retraitehuizen, kloosters, verenigingsgebouwen en huiskamers. Een plek kan aangemeld worden als er aan deze minimum-voorwaarden is voldaan:

 • In de veertigdagentijd 2019 (Aswoensdag 6 maart tot en met zaterdag 20 april) zijn er minstens twee gelegenheden om op de betreffende plek een lectio divina-samenkomst bij te wonen (dat kan op een morgen, een middag of een avond zijn), met een accent in de stille week voor Pasen.
 • Er wordt zo mogelijk gebruik gemaakt van het materiaal dat hoort bij het boek ‘Luisteren in de stilte’. Er is een pdf-bestand ter beschikking (met korte informatie over lectio divina en een handreiking voor samenkomsten) dat kan worden gebruikt (aanschaf van het boek is dus niet verplicht). Lees hier meer.

Lees hier meer over de locaties. Wil je contact hierover hebben? Mail dan naar: lectiodivina@contemplatio.nl.

Over het boek ‘Samen luisteren in de stilte’

Lectio divina is een manier van bijbellezen die al sinds de vroegste monniken wordt beoefend en die gepaard gaat met stilte en meditatie. Het doel is om dichter bij het hart van God in zijn Woord te komen. Lectio divina kent vier stappen: lectio (lezen), meditatio (mediteren), oratio (bidden), en contemplatio (stilte).

In het boek ‘Samen luisteren in de stilte. Lectio divina en 40 oefeningen’ wordt lectio divina eenvoudig uitgelegd en krijg je als lezer veel voorbeelden die kunnen inspireren om zelf aan de slag te gaan.

Diverse auteurs dragen aan dit boek bij, onder wie de bekende predikant Jos Douma die al jaren bezig is om lectio divina in Nederland op de kaart te zetten, maar ook de veel gelezen monnik Anselm Grün, die schrijft welke plek dit bijbellezen in het klooster inneemt. Daarnaast zijn er bijdragen van auteur John Lapré, de Zweedse theoloog Peter Halldorf, monnik Thomas Quartier en radiopresentator en dominee Elsbeth Gruteke.

Het boek kan in de veertigdagentijd helpen om met lectio divina en de bijbel op weg te gaan naar Pasen. Bij het boek wordt een digitale kaart beschikbaar gemaakt, waarop alle plaatsen van lectio divina in Nederland in beeld worden gebracht.

 • Het boek wordt uitgegeven door Jongbloed Boeken in samenwerking met Berne Media.
 • Auteurs van het boek:  Jos Douma, Anselm Grün, John Lapré, Peter Halldorf, Thomas Quartier, Elsbeth Gruteke en anderen.
 • Het boek wordt op vrijdag 1 maart gepresenteerd.
 • Kijk ook hier (Jongbloed)
 • Download inkijkexemplaar (10 pagina’s)

Boekpresentatie vrijdag 1 maart in Zwolle

Op vrijdag 1 maart 2019 is er in de Zwolse Plantagekerk een avond waarop de bijbelleesmanier van lectio divina centraal staat. Tijdens deze avond wordt ook het nieuwe boek over dat thema gepresenteerd: ‘Samen luisteren in de stilte’. Jos Douma zal een workshop geven ‘Ontdek lectio divina’.

Voorlopig programma:

 • 19.30 uur Inloop
 • 20.00 uur Opening en presentatie ‘Samen luisteren in de stilte’
 • 20.45 uur Pauze
 • 21.00 uur Workshop Ontdek lectio divina
 • 21.45 uur Afsluiting

Meer informatie en aanmelden: Boekpresentatie en Workshop ‘Ontdek lectio divina’