Als contemplatieve vernieuwingsbeweging Contemplatio willen we in Nederland de beoefening van de lectio divina stimuleren. Deze contemplatieve manier van Bijbellezen zien we als een veelbelovende en verrijkende spirituele bijbelleespraktijk voor de kerk van vandaag.

Meer lectio divina

In de veertigdagentijd van 2019 en 2020 hebben we in dit kader een project opgezet waarbij op 40 plekken in Nederland lectio divina-samenkomsten werden georganiseerd. Plaatsen dus waar mensen elkaar konden ontmoeten die de praktijk van de lectio divina (het biddend lezen van de Bijbel) wilden leren kennen en beoefenen.

Dit project werd ondersteund door de verschijning van de boek ‘Samen luisteren in de stilte‘ (2019) en ‘Kijken en luisteren naar Jezus‘ (2020) uitgegeven door Royal Jongbloed.

Hieronder vind je meer informatie over het project met 40 locaties en over het boek. Lees er hier nog meer over: 40 dagen 2020.

40 locaties 2019

De locaties waren goed over Nederland verspreid. Het ging om kerken, retraitehuizen, kloosters, verenigingsgebouwen en huiskamers. Een plek moest aan deze minimum-voorwaarden voldoen:

  • In de veertigdagentijd 2019 (Aswoensdag 6 maart tot en met zaterdag 20 april) zijn er minstens twee gelegenheden om op de betreffende plek een lectio divina-samenkomst bij te wonen (dat kan op een morgen, een middag of een avond zijn), met een accent in de stille week voor Pasen.
  • Er wordt zo mogelijk gebruik gemaakt van het materiaal dat hoort bij het boek ‘Luisteren in de stilte’. Er is een pdf-bestand ter beschikking (met korte informatie over lectio divina en een handreiking voor samenkomsten) dat kan worden gebruikt (aanschaf van het boek is dus niet verplicht). Lees hier meer.

Over het boek ‘Samen luisteren in de stilte’

Lectio divina is een manier van bijbellezen die al sinds de vroegste monniken wordt beoefend en die gepaard gaat met stilte en meditatie. Het doel is om dichter bij het hart van God in zijn Woord te komen. Lectio divina kent vier stappen: lectio (lezen), meditatio (mediteren), oratio (bidden), en contemplatio (stilte).

In het boek ‘Samen luisteren in de stilte. Lectio divina en 40 oefeningen’ wordt lectio divina eenvoudig uitgelegd en krijg je als lezer veel voorbeelden die kunnen inspireren om zelf aan de slag te gaan.

Diverse auteurs dragen aan dit boek bij, onder wie de bekende predikant Jos Douma die al jaren bezig is om lectio divina in Nederland op de kaart te zetten, maar ook de veel gelezen monnik Anselm Grün, die schrijft welke plek dit bijbellezen in het klooster inneemt. Daarnaast zijn er bijdragen van auteur John Lapré, de Zweedse theoloog Peter Halldorf, monnik Thomas Quartier en radiopresentator en dominee Elsbeth Gruteke.

Het boek kan in de veertigdagentijd helpen om met lectio divina en de bijbel op weg te gaan naar Pasen. Bij het boek wordt een digitale kaart beschikbaar gemaakt, waarop alle plaatsen van lectio divina in Nederland in beeld worden gebracht.

  • Het boek werd uitgegeven door Jongbloed Boeken in samenwerking met Berne Media.
  • Auteurs van het boek:  Jos Douma, Anselm Grün, John Lapré, Peter Halldorf, Thomas Quartier, Elsbeth Gruteke en anderen.
  • Het boek werd op vrijdag 1 2019 maart gepresenteerd.
  • Kijk ook hier (Jongbloed)
  • Download inkijkexemplaar (10 pagina’s)

Boekpresentatie in Zwolle

Op vrijdag 1 maart 2019 vond in de Zwolse Plantagekerk een avond plaats waarop de bijbelleesmanier van lectio divina centraal stond. Tijdens deze avond werd ook het nieuwe boek over dat thema gepresenteerd: ‘Samen luisteren in de stilte’. Jos Douma gaf een workshop ‘Ontdek lectio divina’.