Flyer

Bij het boek ‘Samen luisteren in de stilte’ is een flyer gevoegd met handreikingen voor een lectio divina-samenkomst. Deze is hier te downloaden: Handreiking Samen luisteren in de stilte. De tekst is hieronder ook te lezen. Onderaan deze pagina vind je links naar nog meer handreikingen en tips. Download ook: Kaartje met suggesties voor lectio divina.

Wat is lectio divina?

Lectio divina is bijbellezen met je hart, luisterend naar wat Gods Geest op dat moment wil zeggen en doen in jouw leven. Lectio divina kent vier stappen (die ook door elkaar heen kunnen lopen):

 • lezen (lectio) – je leest de korte bijbeltekst herhaaldelijk en zorgvuldig, op zoek naar de woorden die je op dit moment speciaal raken
 • mediteren (meditatio): je denkt na over die woorden en verbindt ze met je leven, je ervaring, je gevoel
 • bidden (oratio): je spreekt met God en zegt wat er in je leeft
 • rusten (contemplatio): je bent aandachtig stil in Gods aanwezigheid.

Hoe kan een samenkomst eruit zien?

Als je met een groep mensen bij elkaar bent gekomen in een ruimte waar het rustig is, kun je het samen-zijn als volgt invullen:

 • een kaars aansteken
 • luisteren naar muziek om tot rust te komen (5 minuten)
 • korte uitleg over lectio divina (5 minuten)
 • een gekozen tekst enkele keren hardop lezen (5 minuten)
 • lectio divina in stilte (20 minuten)
 • iets delen van wat je hebt gedacht, gevoeld, gehoord, gebeden (10 minuten)
 • afsluiten met muziek of een gebed (5 minuten)

Meer handreikingen

Lectio divina-samenkomsten kunnen op verschillende manieren worden ingericht. Hieronder vind je links naar webpagina’s met praktische aanwijzingen.