Op het Preekfestival dat dinsdag 17 september plaats vindt in Amersfoort, zal Jos Douma vanuit Contemplatio.nl een workshop geven rond het thema van contemplatieve prediking.

Woord. Geest. Stilte.

Hoe kan preken tot een gebeuren worden waarin we aandachtig aanwezig zijn in Gods aanwezigheid? Hoe gaan Woord, Geest en Stilte een verbinding aan die tot een verdiepende ervaring van het evangelie leidt? In deze workshop verkennen we samen de kansen van een contemplatieve homiletiek. We nemen ook tijd voor een contemplatieve stilte-oefening.

Dr. Jos Douma is predikant van de Plantagekerk in Zwolle, docent spiritualiteit aan de Evangelische Theologische Faculteit in Leuven en al jaren gefascineerd door de verbinding van prediking met spiritualiteit.

Preekfestival

“Het Preekfestival is een dag vol inspiratie en ideeën, studie en bezinning voor voorgangers en theologiestudenten. Het programma strekt zich uit over drie dagdelen en biedt een brede waaier aan lezingen en workshops, over allerlei aspecten van het predikantschap: over de spiritualiteit van de predikant, over ambacht en inspiratie, over het wordingsproces van de preek, over de verhouding tussen preek en cultuur, over het belang van taal en retorica, over de performance van de preek, over preek en feedback en nog veel meer.

Het festival wil predikanten een hart onder de riem steken en hen aansporen om zich met enthousiasme en overgave te wijden het wekelijkse preekwerk.”

> www.preekfestival.nl