In de 40dagentijd 2020 (woensdag 26 februari tot zaterdag 11 april) wil Contemplatio, net als in de 40 dagen van 2019, de praktijk van de lectio divina stimuleren! De bedoeling is dat er weer 40 locaties (kerken, kloosters, pioniersplekken, retraitelocaties én huiskamers) zullen zijn waar in de 40dagentijd gelegenheid is om samen met anderen de praktijk van de lectio divina te beleven.

Nieuw boek

In februari 2019 verscheen ‘Samen luisteren in de stilte. Lectio divina en 40 oefeningen’. In februari 2020 is een tweede boek verschene: ‘Kijken en luisteren naar Jezus. 40 keer lectio divina‘. In totaal tien auteurs werken mee aan dit boek. Op vrijdag 7 februari werd dit boek ’s avonds gepresenteerd in Zwolle. Lees hier meer.

Wil je meer weten of laten weten dat je een locatie voor je rekening neemt (kerk, klooster, huiskamer enzovoort), zoek dan contact via: lectiodivina@contemplatio.nl.

Een plek moet aan deze voorwaarden voldoen:

40 locaties 2020

  • In de veertigdagentijd 2020 (Aswoensdag 26 februari tot en met zaterdag 11 april) zijn er in elk geval twee gelegenheden om op de betreffende plek een lectio divina-samenkomst bij te wonen (dat kan op een morgen, een middag of een avond zijn).
  • Er wordt zo mogelijk gebruik gemaakt van het materiaal dat hoort bij het boek ‘Kijken en luisteren naar Jezus. 40 keer lectio divina’. Er is een pdf-bestand beschikbaar met pagina’s uit het boek (aanschaf van het boek is dus niet verplicht).

Kaart 2020