40 dagentijd 2020

Ook in de 40dagentijd 2020 wil Contemplatio, net als in de 40 dagen van 2019, de praktijk van de lectio divina (of: contemplatief Bijbellezen) stimuleren! De voorbereidingen zijn in volle gang. De bedoeling is dat er deze keer 40 locaties (kerken, kloosters, pioniersplekken, retraitelocaties enz.) zullen zijn én 40 huiskamers waar in de 40dagentijd gelegenheid is om samen de praktijk van de lectio divina te beleven.

Nieuw boek

Er komt ook weer een boek aan. In februari 2019 verscheen ‘Samen luisteren in de stilte. Lectio divina en 40 oefeningen‘. In februari 2020 verschijnt een tweede boek: ‘Kijken en luisteren naar Jezus. 40 keer lectio divina‘. In totaal tien auteurs werken mee aan dit boek.

Wil je al meer weten of laten weten dat je een locatie voor je rekening neemt (kerk, klooster, huiskamer), zoek dan contact via: lectiodivina@contemplatio.nl.

40 locaties 2020

Een plek moest aan deze voorwaarden voldoen:

  • In de veertigdagentijd 2020 (Aswoensdag 26 februari tot en met zaterdag 11 april) zijn er in elk geval twee gelegenheden om op de betreffende plek een lectio divina-samenkomst bij te wonen (dat kan op een morgen, een middag of een avond zijn), met een accent in de stille week voor Pasen.
  • Er wordt zo mogelijk gebruik gemaakt van het materiaal dat hoort bij het boek ‘Kijken en luisteren naar Jezus. 40 keer lectio divina’. Er komt een pdf-bestand ter beschikking (met korte informatie over lectio divina en een handreiking voor samenkomsten) dat kan worden gebruikt (aanschaf van het boek is dus niet verplicht).