Op deze pagina vind je inspirerende citaten van auteurs die schrijven over contemplatie en het belang ervan voor christenen en kerken.

Religie loopt altijd het gevaar haar innerlijke consistentie en bovennatuurlijke waarheid te verliezen wanneer zij niet bezield wordt door contemplatie. Het is het contemplatieve, stille, ‘lege’, en schijnbaar nutteloze element in het gebedsleven dat het tot werkelijk leven maakt. Zonder contemplatie dreigt de liturgie tot een vroom schouwspel te verworden en paraliturgisch  gebed tot louter gebabbel. Zonder contemplatie is gebed slechts een vruchteloze bedrijvigheid van het verstand. Weliswaar kan niet iedereen een contemplatief worden. Maar daar gaat het niet om. Waar het op aankomt, is een contemplatieve gerichtheid van het hele gebedsleven.

– Thomas Merton, Contemplatief gebed, blz.110.

 

beschouwing (“contemplatie”) is een op Jezus gerichte blik vol geloof. “Ik kijk Hem aan en Hij kijkt mij aan”, zei een boer uit Ars, toen hij voor het tabernakel in gebed was, ten tijde van de heilige pastoor. Deze aandacht voor Hem betekent verloochening van het “ik”. Zijn blik zuivert het hart. Het licht van de blik van Jezus verlicht de ogen van ons hart; het leert ons om alles te zien in het licht van zijn waarheid en van zijn medelijden voor alle mensen. De beschouwing laat ook haar blik gaan over de geheimen van het leven van Christus. Zo leert de beschouwing ons “de Heer van binnen kennen” om Hem lief te hebben en Hem meer te volgen.

– Catechismus van de Katholieke Kerk, 2715.

 

There is a growing expectation that teachers of the Gospel speak out of a personal experience of contemplative prayer. This could happen if the training of priests and ministers placed formation in contemplative prayer and practice on an equal footing with academic training. Until spiritual leadership becomes a reality in Christian circles, many will continue to look to other religious traditions for the spiritual experiences they are not finding in their local churches or other Christian institutions. If there were a widespread renewal of the practice of the contemplative dimension of the Gospel which bonds Christians together at a deeper level, the reunion of the Christian churches would be a real possibility.

– Thomas Keating, Open Mind, Open Heart, p.7-8.

 

If religious teachers told their parishioners about contemplation, where individuals can experience the mercy of God for themselves, they would not be so dependent upon the clergy. Although this codependency is not engineered maliciously, it does create job security. We all have a hard time doing things that essentially work ourselves out of a job or make ourselves unnecessary. Sin management does hold the flock together, but soon we realize that there is little maturity, or even love, in a flock that is glued together in this way. The passive, passive-dependent, and passive-aggressive nature of the church is rather obvious to many of us who have worked on the inside.

– Richard Rohr