Op vrijdagavond 1 maart 2019 werd een nieuw boek over Lectio Divina gepresenteerd: ‘Samen luisteren ijn de stilte. Lectio Divina en 40 oefeningen. Jos Douma gaf deze avond een workshop: ‘Ontdek Lectio Divina’.

Programma

  • 19.30 uur Inloop
  • 20.00 uur Opening en presentatie ‘Samen luisteren in de stilte’
  • 20.45 uur Pauze
  • 21.00 uur Workshop Ontdek lectio divina
  • 21.45 uur Afsluiting

Over het boek

Dit boek gaat in op lectio divina: een manier van bijbellezen die al sinds de vroegste monniken wordt beoefend en die gepaard gaat met stilte en meditatie. Het doel is om dichter bij het hart van God en Zijn Woord te komen.

Lectio divina kent vier stappen: lectio (lezen), meditatio (mediteren), oratio (bidden), en contemplatio (stilte). In dit boek wordt lectio divina eenvoudig uitgelegd en krijg je als lezer veel voorbeelden die kunnen inspireren om zelf aan de slag te gaan.

Diverse auteurs dragen aan dit boek bij, onder wie de bekende predikant Jos Douma die al jaren bezig is om lectio divina in Nederland op de kaart te zetten, maar ook de veel gelezen monnik Anselm Grün, die schrijft welke plek dit bijbellezen in het klooster inneemt. Daarnaast zijn er bijdragen van auteur John Lapré, de Zweedse theoloog Peter Halldorf, monnik Thomas Quartier en radiopresentator en dominee Elsbeth Gruteke.

Het boek kan in de veertigdagentijd helpen om met lectio divina en de Bijbel op weg te gaan naar Pasen.