De groeiende belangstelling voor en oriëntatie op ‘het monastieke’ in protestantse kringen is opmerkelijk. De boeken van hedendaagse ‘monniken’ als Henri Nouwen, Anselm Grün en Wil Derkse vinden gretig aftrek onder protestantse gelovigen. Ook zijn er allerlei spirituele praktijken uit de monastieke traditie in opkomst.

De Protestantse Kerk schenkt in de visienota ‘Kerk 2025: Waar een Woord is, is een weg’ aandacht aan deze ontwikkelingen, als zijnde belangrijk voor de toekomst van de kerk. De Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk wil deze ontwikkelingen versterken vanuit het aandachtsgebied Monastiek kerk-zijn. Met het oog daarop wordt een inspiratiebijeenkomst Monastiek kerk-zijn georganiseerd voor iedereen die in dit thema geïnteresseerd is. De bijeenkomst is ingebed in een 2-daagse training voor pioniersplekken, maar staat ook open voor niet pionierende belangstellenden. Hoofdspreker tijdens deze bijeenkomst is synodepreses ds. Saskia van Meggelen.

Vanuit Contemplatio geeft Robbertjan Perk (samen met Wil Kaljouw) een workshop over ‘Contemplatief geestelijk leiderschap’ en geeft Jos Douma een workshop met de titel: ‘Lectio divina: spirituele praktijk en leefregel’.

Verder zijn er workshops rond ‘jongeren en monastiek’, ‘monastiek in de stad’ en ‘monastiek pionieren’. Zie voor meer informatie en aanmelding: Inspiratiebijeenkomst monastiek kerk-zijn.

Deze dag wordt georganiseerd vanuit het aandachtsgebied ‘Monastiek kerk-zijn‘ van de Protestantse Kerk in Nederland (Egbert van der Stouw).