Op veel plaatsen zijn er deze 40 dagen lectio divina-samenkomsten. Dat levert mooie ervaringen op. Van één van de plekken kwam het volgende verhaal binnen.

“Graag vertel ik even hoe de Lectio Divina- bijeenkomsten bij ons lopen, nu we op de helft van onze 6 woensdagen zijn. Het is een groep geworden van rond de 16 personen, uit verschillende kerken afkomstig (zowel RK als Protestant). En nu al vragen sommigen of we hiermee na Pasen alsjeblieft door kunnen gaan…!

Mensen vertellen (en dat is ook mijn eigen ervaring) hoe het woord of de woorden je een week lang de dagelijkse gang vergezellen en hoeveel goeds dat brengt. Dat het een gerichtheid geeft om in de dagen (en soms slapeloze) nachten bij God te schuilen, je toe te vertrouwen.

Er is ontroering, er is een behoedzaam luisteren naar wat een ander te zeggen heeft, en vooral ook: naar wat Hij te zeggen heeft. Het is voor ons allemaal nieuw, en tegelijk vertrouwd en het is ons tot diepe zegen.”

Hoe mooi!