Als TU Kampen New Wine en Contemplatio zijn we de laatste maanden intensief bezig geweest met het verder ontwikkelen van de Master (christelijke)  spiritualiteit. We hebben een mooie lijn in de steigers gezet. We gaan de protestantse spirituele traditie waar de TU Kampen zelf in staat in gesprek brengen met de contemplatieve traditie (Contemplatio)én met de charismatische traditie (New Wine) en betrekken bij dat gesprek ook andere christelijke stromingen. De gezamenlijke uitwisseling ervaren we nu al als opscherpend en verrijkend. Dat belooft iets voor de Master zelf.

Werkvelden

Van belang is ook dat we een groep geïnteresseerde mogelijke studenten hebben uitgenodigd om hun verwachtingen van een dergelijke master met ons te delen en feedback te geven op onze eerste plannen. Dat was zo mogelijk nog nuttiger. Vooral omdat ze belangrijke aanvullende accenten naar voren brachten. Eén daarvan betrof de wens om meer aandacht te geven aan verbanden en werkvelden in de huidige samenleving waar spiritualiteit momenteel steeds nadrukkelijker in beeld komt, zoals de zorg en het bedrijfsleven. Dat heeft ons gebracht tot een aanvulling op de plannen.

Drie accenten

We laten nu door de hele master drie accenten steeds weer oplichten om duidelijk hoe de stof die we bespreken van praktisch belang is. Die accenten zijn de uitdagingen binnen de huidige cultuur voor:

  1. het persoonlijke geloof,
  2. de context van de kerkelijke gemeente, en
  3. wat er leeft in de samenleving.

Tegelijk hebben we ingezien dat spiritualiteit vandaag zoveel kan betekenen dat we ons ook moeten afgrenzen tegen wat we in de master niet kunnen doen. Daarom spreken we voortaan nadrukkelijk over een master die gericht is op christelijke spiritualiteit, al betekent dit niet dat we geen enkele aandacht geven aan andersoortige spiritualiteit.

Balans bezinning en praktijk

Ook hebben we een gezonde balans gezocht tussen de theologische verdieping en bezinning waarom het in de master uiteindelijk gaat en voldoende praktijkgerichtheid. Inmiddels zitten we in de fase dat we leerdoelen voor de verschillende modules formuleren en aftasten welke docenten we nodig hebben.