De bekende Italiaanse benedictijner monnik en systematisch theoloog Luigi Gioia geeft wereldwijd spirituele retraites. Gioia komt in februari 2019 naar Nederland in verband met de verschijning van zijn nieuwe boek Aangeraakt door God. Tijdens zijn bezoek vinden er verschillende events plaats waarin aandacht voor gebed en contemplatie centraal staat.

Over het boek Aangeraakt door God

In Aangeraakt door God vervolgt Luigi Gioia op een aanstekelijke manier zijn weg van het gebed. In het bidden en in het lezen van de Bijbel word je aangeraakt door God en raak je bewust van zijn tegenwoordigheid. Deze vorm van contemplatie geeft een vreugde en vrede die veel verder reikt dan de populaire, maar onpersoonlijke vormen van spiritualiteit in deze tijd. In het evangelie van Johannes en in enkele seculiere werken toont Gioia plaatsen waar God zich laat vinden.

Middagprogramma Mini-conferentie

Vrijdag 8 februari 2019 organiseren de Plantagekerk Zwolle, KokBoekencentrum Uitgevers en het platform voor contemplatieve vernieuwing van de kerk Contemplatio.nl in de Zwolse Plantagekerk de mini-conferentie Contemplative inspiration for the Protestant tradition met Luigi Gioia als hoofdspreker.

De doelgroep van deze mini-conferentie wordt gevormd door predikanten, theologen, kerkelijk werkers, (monastieke) pioniers en alle andere belangstellenden. Verder werken aan dit event Jos Douma, Gerrit Immink en Patrick Nullens mee.

De mini-conferentie start om 14.00 uur (inloop vanaf 13.30) en eindigt om 17.00 uur. De toegang bedraagt € 10,00 exclusief het boek Aangeraakt door God en € 22,50 inclusief het boek. U kunt uw kaart reserveren via www.kokboekencentrum.nl/zwolle.

Avondprogramma

In de avond geeft Luigi Gioia een publiekslezing in de Plantagekerk met als titel Experiencing God in Prayer (God ervaren in het gebed). Deze lezing start om 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur).

De publiekslezing staat open voor een breed publiek: kerkmensen, christenen en andere belangstellenden. De organisatie berust bij KokBoekencentrum Uitgevers i.s.m. Leerhuis Plantagekerk. Meer informatie vindt u op www.plantagekerkzwolle.nl/leerhuis.

Henk Stoorvogel over Luigi Gioia’s boek Zeg het tegen God:

‘Gedurende de zomervakantie las ik bijna elke dag een hoofdstukje (één van de zesentwintig) in het boek en wát heb ik daarvan genoten. Op fascinerende wijze nam Gioia me mee in zijn overwegingen rondom het Onze Vader. Schitterend vond ik het om in eeuwenoude stromen van leven te worden meegevoerd. Elk hoofdstuk bood verrassende inzichten en stimuleerde mijn verlangen om te bidden.’

Aangeraakt door God. Leven in gebed | Luigi Gioia | ISBN 9789043531115 | € 19,99 | ook als e-book | verschijnt 5 februari